Privatlivspolitik for UpRate HappyEat

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som udbyder af hjemmesiden uprate.dk og appen HappyEat tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med hjemmesiden og appen og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

UpRate er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi kan kontaktes på følgende mailadresse: info@uprate.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi tilbyder mulighed for, at du kan oprette og vedligeholde oplysningerne om en bruger på vores hjemmeside og app. Vi tilbyder et digitalt platform, hvor gæster kan bedømme kvaliteten i en kantine. Det er nødvendigt at have en bruger, for at kunne bedømme og skrive tekster. Vi opretter automatisk en anonym bruger til dig. Det er kun, hvis du vil deltage i fx. en konkurrence eller afstemning at du behøver at indtaste en form for identifikation (e-mailadresse).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som brugernavn, e-mailadresse og benyttet ip-adresse. Vi opbevarer din e-mailadresse, for at kunne udvælge dig som en vinder i et event (fx en konkurrence). Vi registrerer den benyttede IP-adresse, når hjemmesiden eller appen bruges. IP-adressen bruges ikke til noget i den daglige drift, men den vil kunne have en værdi, hvis vi oplever ondsindet brug af hjemmesiden / appen. Den kan bruges til at spore, hvor den ondsindede aktivitet kommer fra. Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at kunne drive hjemmesiden eller appen.

Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Hjemmesiden hostes hos i123.dk. Data som vises i appen gemmes hos Google FireBase. Derudover har vi ikke nogen samarbejdspartnere, som vi videregiver dine data til.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er bruger på hjemmesiden eller appen. Ophører du med at være bruger hos os, fjerner vi din bruger efter 6 måneder.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Ved brug af hjemmesiden eller appen skal man acceptere, at vi benytter cookies. Derudover anvender vi ikke samtykke i forbindelse med hjemmesiden eller appen. Du kan annullere din accept, af at vi benytter cookies, ved at slette vores cookies i din internetbrowser / afinstallere app’en.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan selv se de personoplysninger som vi har om dig. De er vist i toppen af “Events” siden.

2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Hvis vi har forkerte oplysninger om dig, kan du selv rette dem. Se under “Events”-siden.

3. Ret til sletning

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig. Du kan rette dem selv under “Events”-siden. Hvis du helt vil slettes som bruger, så skriv til info@uprate.dk og bed om det. Send dit brugerid med. Du finder det under menupunktet “Om” i app’en. Inaktive brugere vil blive fjernet efter 6 måneder.

4. Ret til begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er ikke anvendelig hos os. Vi opbevarer blot de oplysninger, som du selv angiver og vedligeholder. Vi udfører ikke anden behandling af dine data, end i forbindelse med brug af hjemmesiden eller appen.

5. Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling

Som bruger står du selv for at angive og vedligeholde dine personoplysninger. Såfremt der opstår behov for, at vi retter eller slette dine personoplysninger, vil du blive underrettet herom.

6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Se punkt 12.

7. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Hvis du ønsker at modtage eller at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, så skriv til info@uprate.dk og bed om det.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 Vi henviser i øvrigt til “Privacy & Security in Firebase”